RYNNY I AKCESORIA

Rynna ciągniona

Podstawą systemu są maszyny formujące elementy blacharskie bezpośrednio na placu budowy. Maszyna tworzy profile rynnowe z taśmy blachy przechodzącej przez system rolek kształtujących. Profil jest uformowany w sposób zapewniający  niezbędną sztywność i stabilność. Najczęściej stosowana jest rynna 127 dla mniejszych obiektów (budynki mieszkalne) lub 152 dla bardzo dużych obiektów (handlowych, przemysłowych, sakralnych itp.).

System ma pełny asortyment akcesoriów wyprodukowanych fabrycznie, zapewnia precyzję i łatwość montażu, do którego potrzeba niewielu specjalistycznych narzędzi. Łączenie elementów i akcesoriów odbywa się na ziemi pod budynkiem, następnie dokonuje się podwieszenia gotowej rynny, zamocowania kolanek i rur spustowych. Montaż na okapnicy, w pasie podrynnowym dla średniego domu trwa 5-6 godzin.

Rynny ciągłe montuje się na dwa sposoby:

  • na deskach okapowych (zwykle pokrytych obróbką pasa podrynnowego)
  • jako wiszące na hakach podwieszanych, niewidocznych z dołu

 

Sztywność profilu i gęstość haków gwarantują trzydziestoletni okres eksploatacji.

 

Opis systemu metalowych rynien ciągłych wraz z instrukcją montażu:

Opis elementów systemu

 

Rynny oraz rury spustowe

Rynny, rury spustowe oraz niezbędne akcesoria produkowane są z taśm aluminiowych, lakierowanych oraz z taśm miedzianych, cynkowych i talowych lakierowanych. Wymiary rynien: 125mmx95mm, 150mmx125mm. Rynny produkowane są na żądaną długość.

Rury spustowe produkowane są w standardowych długościach, w odcinkach 3 metrowych. Wymiary rur spustowych: 50mmx75mm, 75mmx100mm.

Kolanka gięte są w dwóch płaszczyznach: frontalnej i bocznej.

Wieszaki rynny wykonane z takiego samego materiału jak rynny – aluminiowe, cynkowe, miedziane, stalowe.

 

Sposób montażu

Przed przystąpieniem do montażu rynien należy:

  1. Zamontować poziomo deskę przyokapową będącą podłożem pod przyszłą rynnę.
  1. Wyznaczyć linię zawieszenia rynny pamiętając, że najniższy punkt zawieszenia rynny należy wyznaczyć w sposób praktyczny w zależności od rodzaju pokrycia dachowego, w sposób zapewniający należyte odprowadzenie wody z połaci dachowej do rynny.
  1. Określić długość rynny, pamiętając by była ona dłuższa o ok. 5 cm od długości dachu oraz by posiadała niezbędne naddatki na przycięcie narożników.
  1. Określić miejsca usytuowania otworów spustowych.

Rynny dachowe ciągłe

Prostokątne montuje się w odcinkach nie dłuższych niż 20m. w miejscach odprowadzenia wody, w dnie rynny należy wyciąć otwór pod spust (sztucer), który mocujemy do rynny nitami zrywalnymi 3mm lub 4mm. Końce rynny zaślepiamy denkami (prawym i lewym), które mocujemy za pomocą zacisków lub nitów zrywalnych.

Połączenia przy rynnach miedzianych, cynkowych wykonywane są przez lutowanie. Jeśli zachodzi potrzeba montujemy narożniki zewnętrzne i/lub wewnętrzne. Wewnątrz rynny umieszczamy haki rynnowe. Co 40 cm w przypadku rynny 125mm i co 40 cm w przypadku rynny 150mm zahaczając je odpowiednim występem o krawędź rynny.

Wszystkie te prace wykonujemy przy obiekcie. Tak przygotowane i zamontowane odcinki rynien przytwierdza się poprzez haki do poziomej deski przyokapowej, bezpośrednio do krokwi lub ściany budynku za pomocą wkrętów. Następnie zaciskamy krawędzie rynny zahaczone o wstępy haków rynnowych. Po zamocowaniu rynny można przystąpić do montażu obróbki nadrynnowej – pasa nadrynnowego.

Następną czynnością jest wymierzenie długości rur spustowej oraz określenie ilości i rodzaju kolanek. Kolanka oraz rury spustowe łączymy na wcisk i nitujemy. Rurę spustową mocujemy do ściany budynku przy pomocy obejm min 2 szt. na jedną 3m rurę oraz w okolicy każdego połączenia. Rynny należy montować ze spadkiem wynoszącym 2-3mm/m w kierunku otworu spustowego. Wszystkie połączenia zaciskowe i nitowane należy uszczelnić silikonową pastą uszczelniającą.