PŁYTA WARSTWOWA

Blachy PRUSZYŃSKI

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze (przechowalnie, chłodnie, mroźnie, pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych)  bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) w postaci płyt warstwowych, zwłaszcza z płyt w okładzinach metalowych.
Lekkie płyty warstwowe są konstrukcjami złożonymi z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio połączonych ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjno – konstrukcyjnych. Składają się z warstw zewnętrznych (okładzin) o wysokich właściwościach mechanicznych w sposób ciągły połączonych z warstwą środkową (rdzeniem) o pomijalnej sztywności giętej, lecz o korzystnej izolacyjności termicznej.

Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako:

 • ściany działowe – w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych,
 • sufity podwieszane – w obiektach j.w.,
 • ściany nośne – w małych przewoźnych chłodniach, budynkach zapleczy budów.

Tak szeroki zakres stosowania wynika z ich zalet, do których należy zaliczyć m.in.:

 • małą masę jednostkową (zmniejszona transportochłonność)
 • możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych
 • montaż bez ciężkiego sprzętu (dźwigi o niewielkiej nośności)
 • łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany technologii produkcji  czy przeznaczenia hal
 • wysoki poziom izolacyjności akustycznej (płyty z rdzeniem z wełny mineralnej)
 • wysoka odporność ogniowa (zwłaszcza płyty z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z pianki poliuretanowej typu PIR)
 • wysoki poziom izolacyjności termicznej (zwłaszcza płyty z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PUR/PIR)

Najnowszą pozycją w ofercie handlowej firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. są ścienne i dachowe płyty warstwowe PIRTECH z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w okładzinach metalowych.

Płyty ścienne o maksymalnej szerokości modularnej 1150 mm (widoczne mocowanie) i 1050 mm (ukryte mocowanie oraz płyta dachowa) pozwalają na prosty i szybki montaż do różnego rodzaju konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych. Unikatowo zaprojektowane styki podłużne (zamki) typu pióro-wpust zapewniają bardzo dobrą szczelność,  ognioodporność oraz szybki montaż.

 

System płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIRTECH w okładzinach metalowych produkcji firmy Blachy Pruszyński obejmuje:

 • płyty ścienne z widocznym mocowaniem – STANDARD
 • płyty ścienne z ukrytym mocowaniem – PLUS
 • płyty chłodnicze – CHŁODNICZA
 • płyty dachowe – DACHOWA
profil
nazwa STANDARD

ST

PLUS

PL

CHŁODNICZA

CH

DACHOWA
oznaczenie PWS-PIR/PUR-ST PWS-PIR/PUR-PL PWS-PIR/PUR-CH PWD-PIR/PUR
wypełnienie poliuretan

PIR

grubości 40, 50, 60, 80,

100, 120 mm

60, 80, 100,

120 mm,

120, 160, 180,

200, 220 mm

40, 60, 80,

100, 120 mm

szerokość efektywna 1150 mm 1050 mm 1150 mm 1050 mm
grubość blachy 0,5 mm
rodzaj profilowania zewnętrznego trapez – T
mikro-trapez – M
fala – F
rodzaj profilowania wewnętrznego trapez – T
mikro-trapez – M
powłoki zabezpieczające poliester połysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk

 

System płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach metalowych produkcji firmy Blachy Pruszyński obejmuje:

 • płyty ścienne z widocznym mocowaniem
 • płyty ścienne z widocznym mocowaniem – EKO
 • płyty ścienne z widocznym mocowaniem – AKUSTYCZNA
 • płyty dachowe
profil
nazwa WEŁNA

ŚCIANA

WEŁNA

ŚCIANA EKO

 WEŁNA

AKUSTYCZNA

WEŁNA

DACHOWA

oznaczenie PWS-W PWS-W EKO  PWS-WA PWD-W
wypełnienie wełna mineralna

120 kg/m3

wełna mineralna

80 kg/m3

wełna mineralna

120 kg/m3

grubości 60, 80, 100, 120,

150 mm

100, 120, 150,

180, 210, 240 mm

60, 80, 100, 120

150 mm

60, 80, 100, 120,

150 mm

szerokość efektywna 1150 mm
grubość blachy 0,5 mm
rodzaj profilowania zewnętrznego trapez – T
mikro-trapez – M
fala – F
rodzaj profilowania wewnętrznego trapez – T
mikro-trapez – M
fala – F
powłoki zabezpieczające poliester połysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk

 

System płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu w okładzinach metalowych produkcji firmy Blachy Pruszyński obejmuje:

 • płyty ścienne z widocznym mocowaniem
 • płyty dachowe
profil
nazwa STYROPIAN

ŚCIANA

STYROPIAN

DACHOWA

oznaczenie PWS-S PWD-S
wypełnienie  styropian 16,2 kg / m3
grubości 50, 75, 100, 125,150, 200, 250 mm
szerokość efektywna 1150 mm
grubość blachy 0,5 mm
rodzaj profilowania zewnętrznego trapez – T
mikro-trapez – M
fala – F
rodzaj profilowania wewnętrznego trapez – T
mikro-trapez – M
fala – F
powłoki zabezpieczające poliester połysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk