Budynki rolnicze

SUPER DOCIEPLENIE

Thermano zapewnia optymalne warunki wewnątrz budynków rolniczych, niezależnie od warunków pogodowych występujących na zewnątrz. Latem chroni przed upałem, zimą dba o komfort cieplny chowu. Jednolity biały kolor, po wewnętrznej stronie izolacji, zapewnia neutralne otoczenie dla chowu wewnątrz budynku.

Płyty Themano, oprócz najlepszych parametrów termoizolacyjnych, cechuje wysoka odporność na: amoniak, występowanie grzybów i pleśni, a także zakładanie gniazd i nor przez owady, gryzonie i ptaki.

 

ZASTOSOWANIE THERMANO

Thermano to płyty termoizolacyjne z rdzeniem z modyfikowanego poliuretanu (poliizocyjanurat – PIR) zapewniającego najniższy współczynnik przewodzenia ciepła wśród powszechnie materiałów stosowanych w budownictwie do termoizolacji.

Współczynnik przewodzenia ciepła o wartości λ = 0,023 (W/mK) gwarantuje superdocieplenie każdego budynku, przy zastosowaniu prawie dwukrotnie mniejszej grubości izolacji, w porównaniu z większością stosowanych materiałów.

Właściwa termoizolacja budynków inwentarskich zapewnia:

  • większą produktywność i rentowność chowu zwierząt
  • maksymalną mleczność i stabilne przyrosty masy ciała chowu
  • optymalne wykorzystanie wartości paszy
  • wyeliminowanie problemu występowania stresu cieplnego w okresie letnim
  • zmniejszenie zachorowalności inwentarza
  • wydłużenie okresu przechowywania płodów rolnych
  • zminimalizowanie wahań temperatury w ciągu doby

 

KORZYŚCI

SUPER WŁAŚCIWOŚCI IZOLACYJNE

Najniższy współczynnik przewodzenia ciepła wśród materiałów termoizolacyjnych (λ = 0,023 (W/mK) przekłada się na lepszą efektywność termoizolacji. W praktyce oznacza to znaczną redukcję zużycia energii niezbędnej do ogrzania budynku i wynikające z tego, istotne korzyści finansowe.

ODPORNOŚĆ NA AMONIAK I INNE ZWIĄZKI ORGANICZNE, GRYZONIE I OWADY

Płyty Themano, w odróżnieniu od pozostałych izolatorów dostępnych na rynku, zapewniają całkowitą odporność na wszelkie lotne związki organiczne, a także na zakładanie gniazd i nor przez owady, gryzonie i ptaki.

MOŻLIWOŚĆ MYCIA PŁYT CIŚNIENIOWO

Płyty z obu stron zabezpieczone są folią aluminiową o dużej odporności mechanicznej, co umożliwia mycie powierzchni pod ciśnieniem.

MONTAŻ BEZPOŚREDNIO DO KROKWI LUB JĘTEK

Montaż płyt jest szybki i łatwy i może być przeprowadzony bezpośrednio wkrętami do: krokwi, jętek bez profili PCV lub, w formie sufitu podwieszanego, z profilami PCV.

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

Materiał izolacyjny Thermano cechuje bardzo niska nasiąkliwość (<2%), co w znacznym stopniu zapobiega występowaniu problemów związanych z obecnością wody w materiale termoizolacyjnym, np. rozwojowi grzybów i pleśni.